Amrywiol - Rhwng MÃ'r a Mynydd

More from: Amrywiol

Year: 2018

Genre: Pop, Folk

Mediums: 1 Audio CD

Info: Total tracks: 16 tracks

01. Mei Gwynedd - Tyrd i Ffwrdd

02. Linda Griffiths & Brigyn - Fy Nghân i Ti

03. Bwncath - Coedwig ar Dân

04. Cowbois Rhos Botwnnog & Osian Huw Williams - Strydoedd Aberstalwm

05. Gai Toms - Hiraeth am y Glaw

06. Gwilym Bowen Rhys - Yr Hogyn Pren

07. Magi Tudur - Dwi'm yn Licio

09. Mei Gwynedd & Elin Fflur - Cwm Ieuenctid

10. Brigyn - Au Revoir (Gadael Bordeaux)

11. Bwncath - Curiad y Dydd

12. Cowbois Rhos Botwnnog - Lili'r Wyddfa

13. Gai Toms - Haul Hydref y Moelwyn

14. Gwilym Bowen Rhys - Da Gennyf Air o Ganu

15. Magi Tudur - Jim

16. Dewi Pws feat. Linda Griffiths & Ar Log - Cân Sbardun