*HEAD1* 747 - Wspomnienia starych zdjęć *HEAD2*

747 - Wspomnienia starych zdjęć

*MAIN* Year: 2016
Genre: Punk Rock

01. Intro
02. Dzieciaki z brudnych miast
03. Miłość ze starych zdjęć
04. 1984
05. List
06. Podniesiemy krzyk
07. Hardcore punk
08. Vendetta
09. Głos buntowników
10. Nadejdzie dzień
11. Mój hejt
12. Ramię w ramię
13. Niezapomniani
*FOOTER*